Om friskabrandmän och skellefteåmodellen  

 

Boken om Friska brandmän och Skellefteåmodellen finns tillgänglig hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Engelsk version finns tillgänglig från våren 2015.

Boken kan beställas eller laddas ner kostnadsfritt.

Författare är: Stefan Magnusson och David Hultman

Stefan Magnusson
Stefan MagnussonFöreläsare
Stefan Magnusson
Stefan MagnussonFöreläsare
Ladda ner bildspel (Skellefteåmodellen)

Skellefteåmodellen ger friska brandmän!

Skellefteåmodellen (The Swedish Way) är ett exempel på hur det med enkla medel är möjligt att avsevärt förbättra brandmäns arbetsmiljö utan att komplicera arbetet. Skellefteåmodellen gör att brandmän får en möjlighet att minimera exponeringen av främmande ämnen. Skellefteåmodellen innebär i korthet:

  • Kunskap och insikt
  • Rutiner och flöden
  • Förutsättningar och utrustning

 

Samarbetspartners